VU
Toon alles (1)
Ad Maatjens

De bestuurder als fondsenwerver: tips & tricks

21 mei 2008, 08:59
Bij veel fondsen blijft het fondsenwervende potentieel van de bestuurders onderbenut. Jammer, want juis zij kunnen met hun netwerk het verschil maken. Maar hoe breng je die bestuurders in beweging? FM komt met een aantal tips.


Om bij het begin te beginnen: zonder authentiek engagement begin je niets. Voordat we aan fondsenwerven kunnen beginnen te denken, moet het vuurtje van de passie in de bestuurder opgestookt worden. Als de bestuurder hart heeft voor de zaak, zal hij/zij zich graag inzetten als buitengewoon fondsenwerver.

 


Hoe kan de passie bij het bestuur worden teruggebracht? Een zevental tips:

 


1) Zorg voor een ervaring die indruk maakt. Dat leidt tot enthousiasme. Ingedommelde bestuurders worden weer wakker.

 


2) Zorg voor betekenisvol werk. Bestuurders willen niet alleen vergaderen en achter stapels papier zitten. Laat de bestuurder zich dus ook buigen over zaken die er toe doen, zodat zijn/haar enthousiasme wordt aangewakkerd.

 


3) Leg de nadruk op het resultaat. Bestuurders zijn net mensen: zij functioneren beter wanneer zij concrete doelstellingen en een duidelijk afgekaderd tijdpad voor ogen hebben. Het gevaar van veel gepraat en weinig actie ligt altijd op de loer. Zorg dus dat de vraag "wat moet ik de komende maanden doen en bereiken voor mijn organisatie?" van een helder antwoord wordt voorzien.

 


4) Zorg voor zinvolle bestuursvergaderingen. Als we willen dat bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen in de fondsenwerving, moet passie ook onderdeel uitmaken van bestuursvergaderingen. Strikte structuren zijn wat dit betreft de dood in de pot.

 


5) Geen cijfers maar ervaringen. Naast de aandacht voor de cijfers moet er in bestuursvergadering ruimte zijn voor de ervaringen van mensen wier leven veranderd is door het werk van het fonds. Donoren worden bewogen door verhalen van echte mensen. Hetzelfde geldt voor bestuurders. Leg het contact tussen de mensen die geholpen worden en het bestuur.

 


6) Nodig bestuurders uit om hun persoonlijke verhaal te vertellen. De interessantste gesprekken worden aangeslingerd door persoonlijke verhalen van bestuurders. Waarom zetten zij zich in voor de organisatie? Dergelijke gesprekken zorgen ervoor dat bestuurders niet vergeten waarvoor zij het allemaal ook alweer doen.

 


7) Creëer een groepsgevoel. Bestuurders die alleen bij elkaar komen om te vergaderen functioneren niet optimaal. Het is belangrijk dat een groepsgevoel gecreëerd wordt. Bestuurders moeten elkaar ook als mens leren kennen. Het bestuur hoeft niet te gaan paintballen in de Ardennen, maar er moet wel voldoende ruimte zijn voor menselijk contact. Bijvoorbeeld tijdens schorsingen en lunches.

 


Nog een paar korte pointers voor bestuursvergaderingen:

- Focus de agenda op resultaten

- Durf ook eens zonder agenda te vergaderen

- Wees creatief met de agenda: probeer onderwerpen zoveel mogelijk te vermenselijken

- Ruim tijd in voor grote visies en strategische discussies. SWOT-analyses horen regelmatig op de agenda te staan

- Zie bestuursvergadering als instrument om het enthousiasme van het bestuur aan te wakkeren

- Beperk presentaties (30%), maak ruimte voor discussie (70%)

- Interview de directeur. Wat houdt die man/vrouw bezig?

gerelateerde items