Toon alles (1)

Paspoort: Het Oranje Fonds versterkt uw ambities

25 juli 2017, 00:00
Paspoort: Het Oranje Fonds versterkt uw ambities
Paspoort: Het Oranje Fonds versterkt uw ambities
Een investering die een prachtig maatschappelijk rendement oplevert: een mooiere samenleving. Het Fonds, dat dit jaar 15 jaar bestaat, zet zich sinds de oprichting in om Nederlanders bij elkaar te brengen, te verbinden en ervoor te zorgen dat iedereen een plek kan vinden in onze maatschappij.
 
Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
Het Oranje Fonds steunt sociale projecten die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Daarnaast organiseert het ieder jaar de grootste vrijwilligersactie van ons land NLdoet, en Buren-dag, een dag waarop buren nader tot elkaar komen. De initiatieven die door het Oranje Fonds gesteund worden zijn divers: van maatjes- projecten voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben tot dorpshuizen die ervoor zorgen dat inwoners niet vereenzamen. Initiatieven die - juist in deze tijd - veel steun en aandacht verdienen.
 
Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
• een eenmalige gift • een periodieke gift • inrichten van een Fonds op Naam • nalaten • schenken van roerende of onroerende goederen
 
Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
Het Oranje Fonds heeft in 2016 30,5 miljoen euro besteed aan zijn sociale doelstelling. 27 miljoen euro daarvan waren directe financiële bijdragen aan ruim 10.000 sociale initiatieven in Nederland.
 
Concrete plannen/projecten:
Verbinding is het enig mogelijke antwoord op de onzekerheid en het onbehagen die de huidige tijd kenmerken. Na vijftien jaar is het Oranje Fonds actueler en relevanter dan ooit. Er zijn immers nog heel veel stappen te zetten, op weg naar verdere groei en nog meer impact in de samenleving.
 
Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Judith van Kranenburg-Miltenburg. Sr. Adviseur particulieren, families en stichtingen. Judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl / 030 23 39 363
 

DDB Profiel

Opgericht
4 september 1948
Doelstelling
Wie zich wil inzetten voor een ander, hoeft dat niet alleen te doen. Voor initiatiefnemers van sociale projecten is er het Oranje Fonds, het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale partici- patie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s.
Actief in
Nederland
Leden en Donateurs
23.500
Medewerkers
50
Adres
Maliebaan 18 3581 CP Utrecht
Mogelijkheid Fonds Op Naam
Ja
Keurmerk
CBF
Beneficiënt loterij
Nationale Postcode Loterij, Lotto
Voorzitter
De heer D.A. Benschop
Directeur
De heer drs. P.H.M. Douwes
Telefoonnummer
030-6564524
ANBI-beschikking
Ja
Statutaire naam
Stichting Oranje Fonds
KvK
41151564
Bank / IBAN
NL70INGB0000888444
gerelateerde items