Toon alles (1)

Paspoort Interplast

13 oktober 2016, 00:00
Paspoort Interplast
Paspoort Interplast
Interplast Holland richt zich sinds 1990 op reconstructieve plastische chirurgie in ontwikkelingslanden van kinderen, o.a. met lip- en gehemeltespleten en brandwondverminkingen.
 
Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
Interplast wil de toegang tot reconstructieve chirurgische zorg in ontwikkelingslanden verbeteren. Wij doen dit door kinderen en volwassenen gratis te opereren en lokale artsen en verpleegkundigen op te leiden. Hiermee geven wij mensen kans op een betere toekomst en hebben wij direct impact.
Ook willen wij de brandwondenzorg verbeteren en brandwonden voorkomen door het ondersteunen en opzetten van brandwondencentra en -preventieprogramma’s.
 
Op deze manieren kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
Het sponsoren van: een teamuitzending naar een bepaald land; aanschaf van medische materialen; ondersteunen van het Brandwondencentrum in Oeganda; ondersteunen van het brandwondenpreventieprogramma in Oeganda.
 
Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
Teamuitzendingen en individuele uitzendingen naar 5 landen; een verkennende missie in Zuid-Soedan; verpleegkundigen en artsen opgeleid; 100.000 mensen bereikt met het brandwondenpreventieprogramma in sloppenwijken Kampala, Oeganda.
 
Concrete plannen/projecten:
Continuering teamuitzendingen; samenwerking Dokters van de Wereld; opstarten brandwondenpreventie in Guinee-Bissau; ondersteunen Brandwondencentrum en preventieprogramma in Oeganda.
 
Besteed aan doelstelling in 2015: 
€ 250.000,-

Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Voorzitter drs. Rein J. Zeeman: zeemanrj@ziggo.nl
Beleidsmedewerker drs. Tamara Prinsenberg: tamara.prinsenberg@interplastholland.nl

DDB Profiel

Opgericht
1990
Doelstelling
De stichting heeft als doel het scheppen van mogelijkheden voor kosteloze reconstructieve chirurgie voor kinderen en volwasse- nen in ontwikkelingslanden door op verzoek van lokale artsen, ziekenhuisdirecties of andere organisaties, medische teams uit te zenden en het opleiden van lokale staf in deze landen.
Actief in
Oeganda, Burundi, Zanzi- bar, Nigeria en Guinee-Bissau
Leden en Donateurs
400 donateurs
Vrijwilligers
150
Medewerkers
0,9 fte
Adres
Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden
Keurmerk
CBF
Voorzitter
drs. Rein J. Zeeman
Telefoonnummer
0715210165
ANBI-beschikking
Ja
Statutaire naam
Stichting Interplast Holland
KvK
41168141
Bank / IBAN
NL76 ABNA 0448800926
gerelateerde items