CBF-cijfers 2005: een uitstekend fondsenwervingsjaar!

14 december 2006, 08:59
Deze week presenteerde het CBF in Den Haag haar Verslag Fondsenwerving 2005. In dit tsunami-jaar, waarin het economisch optimisme nog niet was losgebarsten, ging het uitstekend met de fondsenwerving van Nederlandse organisaties.2005: optimisme met tsunami in het achterhoofd

Er is alle reden tot optimisme, meent CBF-directeur Adri Kemps. Niet alleen is in 2005 een superbedrag van €2,5 miljard geworven, ook het imago van onze sector is enigszins verbeterd. Uiteraard speelt de tsunami een grote rol bij dit record-bedrag. Hoe groot die rol is, zal pas blijken als de cijfers van 2006 bekend zijn.

Kleine organisaties (tot € 12,5 miljoen uit eigen fondsenwerving) hadden het wel zwaar in 2005. De grotere organisaties wisten meer fondsen (zowel subsidies als andere) te werven en vooral: hun verwervingskosten in de hand te houden.

Schenkingen vai notariële aktes groeiden, net zoals de telemarketing-inkomsten. Wat betreft nalatenschappen was 2005 opnieuw een zwak jaar. Kemps: "Maar een keer zal dat geld toch wel loskomen. Misschien geven de mensen méér bij het leven?"


Belangrijke ontwikkelingen in 2005

In het jaar 2006 (waarover de cijfers dus nog niet bekend zijn) zijn er voor onze sector een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest, schetste Kemps. Zo was er de Werkgroep Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, die op deze bijeenkomst haar ontwerp-richtlijn presenteerde. Die gaat in op 1 januari 2007. Er was een KPMG-onderzoek naar administratieve lasten en een commissie die zich bezighoudt met de ‘vervlechting' tussen de Cie Wijffels en het CBF-keur. Ten slotte is een werkgroep van ISF en CBF bezig met een plan voor de certificering van kleinere, lokale goede doelen. Een lang gekoesterde wens in de sector.Jelsma: grand old man van de filantropie

Het meest inspirerende van deze CBF-middag was ongetwijfeld de speech van Simon Jelsma, bekend van zijn decennia-lange betrokkenheid bij goede doelen en een rechtvaardige samenleving, van de Pleinpreken in Den Haag tot en met de Postcode Loterij. Jelsma hekelde het slordige taalgebruik binnen onze sector. "Mensen willen niet geven aan een goede doelen organisatie, maar aan een goed doel. De organisaties zijn een middel, meer niet. Dat zie je aan uitspraken als ‘Goede doelen zijn onbetrouwbaar'. Maar er is niemand die bezwaar heeft tegen de strijd tegen aids of voor mensenrechten. Mensen hebben soms bezwaar tegen sommige praktijken van organisaties in onze sector."

Communiceer krachtig en positief en verbind mensen aan oplossingen, adviseerde Jelsma. En misschien is teveel werving wel contraproductief? Jelsma pleitte ervoor om het normale menselijke (biologische?) eigenbelang niet uit het oog te verliezen. Een van de succesfactoren van de Postcode Loterij, aldus Jelsma. "Maar als we uitgaan van ‘Eigen volk eerst', moeten we bedenken dat ons eigen volk uit 6 miljard mensen bestaat."

Je kunt niet werken aan een betere wereld, als je niet eerst in jezelf gelooft. Jelsma: "Eigenlijk komen we gewoon weer uit bij het bekende gebod uit de bijbel: Heb uw naaste lief als uzelf."Jongeren zélf in actie laten komen

Na Jelsma's bevlogen toespraak viel de paneldiscussie enigszins tegen. Dat lag niet aan de uitstekende mensen die daar deel van uitmaakten, maar aan de zwakke gespreksleiding. Veel te vaak verzandde het gesprek in tips over het communiceren met jongeren en allerlei al dan niet goede voorbeelden daarvan uit de zaal.

Bottom line waarover iedereen het eens was: Betrek jongeren bij je organisatie (en in je bestuur!), durf zaken uit handen te geven en laat ze zélf handelen.Ook al doen ze dat anders dan je gedacht had: het werkt vaak wel.

gerelateerde items