Toon alles (1)

Paspoort Amnesty International

21 november 2015, 16:25
Paspoort Amnesty International
Paspoort Amnesty International
Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverdragen. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten. Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden.

Op deze manieren kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
Voor het geven van een financiële bijdrage aan het werk van Amnesty zijn er meerdere mogelijkheden voor major donors. Dat kan via een eenmalige gift maar ook middels een notariële schenking en een nala- tenschap. Major donors kunnen er ook voor kiezen om een concreet project te steunen. Naast een financiële bijdrage kan voor Amnesty een bijdrage in natura (tijd of diensten) net zo groot zijn als een financiële bijdrage.

Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
Spoedacties voor individuen in gevaar brachten verbetering, waaronder 33 vrijlatingen. Campagnetrainingen en mensenrechteneducatie voor ngo’s in Rusland, bijwonen van Turkse rechtszaken tegen mensen die hun mening hadden geuit. Kritische dialoog met de Nederlandse politie over etnisch profileren. Rapporten over kinderen in vreemdelingendetentie.

Concrete plannen/projecten:
Campagne om respect voor mensenrechten in te bouwen in toekennings- procedures voor grote sportevenementen, meer actie voor individuen, trainingen voor mensenrechtenactivisten in verschillende landen.

Besteed aan doelstelling 2014:
€19.474.000

Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Roland van Veen: r.vanveen@amnesty.nl

DDB Profiel

Opgericht
1961, Nederlandse zetel in 1968
Doelstelling
Amnesty Internatio- nal is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.
Actief in
meer dan 80 landen
Leden en Donateurs
254.453 leden
Vrijwilligers
56 vrijwilligers op het hoofdkantoor + duizenden activisten, veelal georganiseerd via Amnesty-actiegroepen door het hele land.
Medewerkers
78
Adres
Postbus 1968 1000 BZ Amsterdam
Keurmerk
CBF
Beneficiënt loterij
Nationale Postcode Loterij
Voorzitter
Ila Kasem
Directeur
Eduard Nazarski
Telefoonnummer
020–6264436
ANBI-beschikking
Ja
Statutaire naam
Vereniging Amnesty International, afdeling Nederland
KvK
40530953
Bank / IBAN
NL45 TRIO 0198100000
gerelateerde items